VaricoFix

Posebna formula za krène ¾ile!

Mnogi ljudje, zlasti ¾enske, se prito¾ujejo nad utrujenimi in te¾kimi nogami. To ni vedno rezultat dolgotrajne hoje s petami, vedno veè te¾av se pojavlja kot posledica sedeèega ¾ivljenjskega sloga. Potem se ponoèi pojavijo otekline nog, boleèine in krèi. Te prito¾be najpogosteje povzroèa kronièna venska insuficienca, katere rezultat so prve rdeèe pajekove ¾ile in nato grdo zeleno-vijoliène krène ¾ile. Te¾ave s spodnjimi ekstremitetami ne smemo podcenjevati, saj lahko prispevajo k resnej¹im razmeram, tudi tistim, ki ogro¾ajo ¾ivljenje. VaricoFix je posebej patentirana formula, ki prina¹a olaj¹ave v te¾avah zaradi utrujenih nog, nenormalnega krvnega obtoka v venah in predvsem odpravlja krène ¾ile!
prejmete brezplaèen paket

Kako deluje VaricoFix?

Izdelek koncentrira svojo aktivnost na stimulacijo cirkulacije v spodnjih okonèinah, tudi na stimulaciji mikrocirkulacije ko¾e. Ima protivnetne lastnosti, odpravlja otekanje in zagotavlja obèutek udobja. Sestavine, med drugim izvleèek iz listov azijskega trstja, arnica, popolnoma prodrejo v ko¾o, vstopajo v krvni obtok in s tem krepijo ¾ile in ¾ile. Izdelek odpravlja simptome utrujenih nog, boleèine, otekline. Sestavine zagotavljajo krepitev tkiv in postopkov naravnega krvnega obtoka za za¹èito pred nastankom krènih ¾il. Izdelek ima pomirjujoè uèinek, prina¹a relief in odpravlja obèutek te¾nosti v nogah. Vse sestavine delujejo popolnoma, medsebojno krepijo svoje uèinke, tako da so uèinki najbolj¹i.
prejmete brezplaèen paket

Koristi uporabe VaricoFix

Kupite VaricoFix in u¾ivajte v èudovitih nogah brez grdih in nevarnih krènih ¾il! Glavne prednosti uporabe tega izdelka so:

Odpravljanje vnetja ¾il, edemov

Resnost nog, utrujenost bo izginila in vsa vnetja bodo odpravljena.

Izbolj¹anje stanja krvnih ¾il

Grdi pajki bodo izginili, stene ne¾nih plovil bodo okrepljene.

Krepitev vene pred ponovitvijo krènih ¾il

Sestavine pripravka krepijo ¾ile in ¹èitijo pred vrnitvijo krènih ¾il. Va¹e noge bodo osvobojene od te¾nje k oblikovanju krènih ¾il.

Brez stranskih uèinkov in alergij

Pripravek je varen in ne povzroèa alergij. U¾ivate lahko brez neprijetnih te¾av.

Prehrana ko¾e

Ko¾a se hrani, postane gladka, sijoèa, pridobi enotno barvo. Va¹e noge dobijo lep videz.

Uporaba

Indikacija za uporabo VaricoFix so krène ¾ile, hude in otekle okonèine ter te¾nje po zamrzovanju. V profilaktièni uporabi je vkljuèena ena uporaba pripravka na ko¾i zveèer. Za terapevtski uèinek je treba VaricoFix uporabljati dvakrat na dan, zjutraj in zveèer. Izdelek je treba uporabljati vsaj mesec dni. Izdelek hitro absorbira in tako lahko hitro oblaèite obleko. ©tudije, opravljene v laboratorijih, so pokazale, da je VaricoFix popolnoma varno sredstvo, ki ne povzroèa ne¾elenih uèinkov in alergijskih reakcij. Ne uporabljajte na po¹kodovani ko¾i. VaricoFix je odlièno sredstvo, ki ga lahko uporabljate doma ali ga vzamete s seboj, kjer koli ¾elite pritegniti noge in u¾ivati v udobni hoji.
Preberi veè

Mnenja in uèinki

VaricoFix se uèinkovito bori za odpravo raz¹irjenih ven in obnovitev zdravega videza na noge. Krema je zelo priljubljena v tujini. Odkar je pri¹el v na¹o dr¾avo, ga strokovnjaki priporoèajo za krène ¾ile in simptome utrujene noge. Pripravek daje takoj¹njo pomoè. Sistematièna uporaba zagotavlja najbolj¹e uèinke v obliki izloèenih krènih ¾il, hranjene ko¾e in pomanjkanja obèutka boleèih nog. Pripravek najpogosteje dose¾e ¾enske, ki se s problematiko krènih ¾il pogosteje borijo kot mo¹ki. Nedavna raziskava potro¹nikov je pokazala, da je kar 93% izrazilo zadovoljstvo z uporabo pripravka, poleg tega pa je isto ¹tevilo pripravljeno, da ga priporoèi drugim. Strokovnjaki bodite pozorni na uèinkovito sestavo in ustrezne lastnosti pri nadzoru krènih ¾il.
preberite vsa mnenja
Na spletu: Ostalo: umetnosti
Pozornost! Promocija za vas VaricoFix samo z
kupi zdaj